Home
bedrijf geselecteerd

 

Als werkgever heeft u soms te maken met werknemers die kampen met weinig energie, stress of een (dreigende) burnout. Als ‘het even niet gaat’ en uw medewerker langere tijd thuisblijft is de oorzaak nog niet aangepakt. Het tijdig bieden van coaching aan uw medewerker voorkomt langdurig ziekteverzuim. Ik help uw medewerkers graag weer op weg door samen tot een oplossing te komen.

 

Doelen werkgever

° Medewerker krijgt greep op stressklachten

° Medewerker blijft betrokken bij het werk

° Medewerker leert werkplezier te hervinden

° Bovenstaand leidt tot maken van goede keuzes en vitaler voelen

° Snel duidelijkheid over arbeidswensen en mogelijkheden medewerker

° Helderheid over bijdragen werkgever vanuit werkinhoud en omgeving voor herstel

° Spaart geld uit

 

Werkwijze

° Samen met u en coachee bepalen van te bereiken doelen

° U ontvangt een plan van aanpak

° Concrete en praktische coaching gericht op de doelen

Ik werk met verschillende methodieken gebaseerd op inzicht en oefening. Deze combineer ik zo, dat de meeste coachees zich na 3 gesprekken al prettiger en energieker voelen in de werksituatie. Een eigen aanpak die bestaat uit o.a. oplossingsgericht werken, bewustzijn van lichamelijke en non verbale signalen, communicatie, cognitieve methodieken, creatieve werkvormen en positionering in organisatie. Een gemiddeld traject bestaat uit 6- 12 gesprekken. Bij een stevige burnout kunnen meer gesprekken nodig zijn.

 

Doelen werknemer

° Inzicht in loopbaan, werkwensen en (her)vinden van werkplezier

° Ontdekken en aanvaarden van eigen kwaliteiten en zo werkkeuzes maken

° Onderzoeken van eigen rollen en drijfveren (zingeving)

° Balans vinden tussen werk en privé

° Bepalen van eigen grenzen

° Bepalen van eigen wensen

° Balans vinden na reorganisatie of fusie

° Het zich eigen maken van nieuwe werkwijzen

° Ombuigen van onrust en stress naar inspiratie en energie

° Oorzaken van burn-out loslaten en energie opbouwen

° Feedback op de wijze van omgaan met collega's

 

naam
naw gegevens - send email